Ochrana výra skalného a ekovýchova

Názov programu:
Cena Holcim pre rozvoj a ekovýchova
Partner projektu: Daphne
Donor:
Holcim (Slovensko) a.s.
Cieľový druh:
Výr skalný, kuvik obyčajný
Téma:
druhová ochrana, výskum, edukačné aktivity
Status:
ukončený
Zahájenie:
15.09.2012
Ukončenie:
25.06.2013