Ochrana sokola sťahovavého (Falco peregrinus)

Donor:
Višegrádsky fond
Cieľový druh:
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený