Ochrana orlov v Karpatoch

Donor:
Ekofundusz, Poľsko
  The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Maďarsko
Cieľový druh:
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
  Orol krikľavý (Aquila pomarina)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.3.2000
Ukončenie:
28.2.2001