Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát

Názov programu:
LIFE-Nature
Donor:
Európska komisia
Cieľový druh:
Orol kráľovský (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.10.2003
Ukončenie:
31.8.2007
Rok realizácie:
2003-2007