nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ochrana hniezd kane popolavej a stabilizácia hniezdnej populácie sokola červenoného

Ochrana hniezd kane popolavej a stabilizácia hniezdnej populácie sokola červenoného ohrozených dravcov poľnohospodárkej krajiny

  • Monitoring rozšírenia, hniezdnej populácie a ekologických nárokov sokola červenonohého a kane popolavej
  • Záchrana ohrozených hniezd kaní popolavých usmernením agrotechnických zásahov a ochrana pred predátormi
  • Zlepšenie hniezdnych príležitostí pre sokolovité dravce, najmä sokola červenonohého na vybraných lokalitách
  • Tlač informačno-výchovného materiálu (plagát, samolepka)
  • Zvýšenie úrovne environmentálneho povedomia obyvateľov
  • Vypracovanie odporúčaní pre manažment ochrany oboch druhov pre ŠOP SR

Copyright © 2015. All Rights Reserved.