Ochrana dropa fúzatého na Slovensku

Názov programu:
LIFE-Nature
Donor:
Európska komisia
Cieľový druh:
Drop fúzatý (Otis tarda)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
8.1.2005
Ukončenie:
31.12.2009

Oficiálna webová stránka projektu - www.dropy.sk