nase sk dravce2

nase sk sovy2

Kontakt

Ochrana dravcov na Slovensku
Pozícia:
Raptor Protection of Slovakia
Adresa:
Trhová 54
Bratislava
Slovenská republika
841 01
Bratislavský kraj
Mobilné číslo:
+421 911 882626

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2623078364/1100 IČO: 31797717 DIČ: 2021518851 IBAN: SK55 1100 0000 0026 2307 8364 SWIFT: TATR SK BX

V zmysle stanov RPS je sekretariát RPS výkonnou zložkou RPS, ktorá je podriadená výkonnému riaditeľovi, vrátane personálneho zloženia.

V zmysle stanov RPS výbor RPS riadi činnosť organizácie, s výnimkou právomocí prisluchajúcim členskej schôdzi.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.