nase sk dravce2

nase sk sovy2

Zoznam projektov

Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom

Projekt podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.

                

 

Názov projektu: Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom

Donor: Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Téma: Z projektu budú zakúpené 3 ks GPS vysielačiek, ktoré sa v najbližšej hniezdnej sezóne (2023) osadia na tri mláďatá vzácneho sokola rároha. Údaje získané prostredníctvom vysielačiek (presný pohyb mláďat 24 hodín denne) sú veľmi významnou metódou monitoringu vtáctva. V porovnaní s údajmi, ktoré sa podarilo získať za desaťročia používania ornitologických krúžkov, dokázali v priebehu iba niekoľkých rokov priniesť doslova revolučné výsledky. Mimoriadne prínosné je poznanie migračných trás, preferovaných biotopov a zimovísk, kritických miest zastávok a antropogénnych prekážok migrácie (rizikové el. vedenia, stĺpy, nelegálne aktivity), na ktoré následne vieme zamerať naše aktivity a opatrenia.

 

Status: aktuálny

Začiatok projektu: 10.08.2022

Ukončenie projektu: 30.06.2023

Projektová lokalita: hniezdne lokality sokola rároha

 

Hlavný cieľ projektu:

 • Získať dáta o pohybe jedincov vzácneho sokola rároha, vďaka ktorým budeme vedieť určiť opatrenia potrebné na ich ochranu, či zlepšiť podmienky pre ich odpočinok a lov.

Údaje z vysielačiek prispejú k poznaniu toho, ktoré biotopy označený jedinec preferuje, kam chodí loviť, kde odpočíva, kde nocuje. V minulosti tieto údaje priniesli dôležité poznatky o význame určitých konkrétnych lokalít, o nových spoločných nocoviskách či významných miestach z pohľadu vtáctva. Vďaka vysielačkám sa viackrát podarilo odhaliť aj nelegálne aktivity, keď sa stal označený jedinec obeťou, podarilo sa ho nájsť a v spolupráci s políciou následne zabezpečiť aj ďalšie dôkazy o nezákonných činoch.

Mimoriadne prínosné je poznanie migračných trás, preferovaných biotopov a zimovísk, kritických

miest zastávok a antropogénnych prekážok migrácie, ako sú napríklad aj rizikové elektrické vedenia. Na základe získaných údajov vieme následne zamerať našu pozornosť konkrétne na tieto miesta a prijať potrebné opatrenia na ich ochranu (inštaláciou odkloňovacích prvkov, ekologizáciou konštrukcií stĺpov predstavujúcich nebezpečenstvo elektrokúcie, vytvorenie podmienok na hniezdenie (umelé hniezdne podložky/búdky), zlepšenie podmienok na odpočinok a lov v podobe inštalácie drevených konštrukcií v tvare T).

 

Pozrite si krátke video z priebehu realizácie TU

 

Tlačová správa               

Bratislava 06.júna 2023

Šesť jedincov vzácneho sokola bude sledovaných prostredníctvom vysielačiek

Sledovanie jedincov rôznych vtáčích druhov prostredníctvom satelitnej alebo rádiovej telemetrie prinieslo mnohé vzácne poznatky. Pomocou tejto metódy, kedy je možné sledovať pohyb jedincov v zásade nepretržite v online prostredí, sa podarilo získať unikátne dáta o pohybe, lovn‎ých teritóriách, migračných trasách, ale aj nebezpečenstvách, ktorým musia zväčša mladé jedince čeliť. Na južnom Slovensku bolo tento rok označených šesť mláďat vzácneho sokola rároha satelitnými vysielačkami, ktoré budú poskytovať aktuálne informácie o mieste ich výskytu. Projekt Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom podporil Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis.

„Inštalácia vysielačiek sa uskutočňuje za špecifických podmienok. Prvoradá je bezpečnosť mladých jedincov. Dôležité je monitorovať stav hniezdenia a čas vyliahnutia mláďat, aby sme vedeli čo najpresnejšie odhadnúť ich vek, a tým pádom určiť najvhodnejší čas na osadenie vysielačiek. Spravidla to býva pár dní pred vyletením z hniezda, kedy sú už mláďatá dostatočne veľké a zároveň majú vyvinuté operenie. Pri inštalácii vysielačiek na sokola rároha sa používa čiapočka odskúšaná sokoliarmi, ktorá slúži na zatienenie a tým pádom ukľudnenie jedinca, ktorý je tak počas osadenia vysielačky pokojný,“ informuje Jozef Chavko, predseda občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku.

„Práve u ohrozených druhov, akým je aj sokol rároh, majú dáta získané prostredníctvom vysielačiek nenahraditeľnú hodnotu. Na Slovensku sme sa dva roky po sebe (2021,2022) tešili rekordnému počtu vyvedených mláďat. Údaje z vysielačiek inštalovaných na šesť jedincov v roku 2021 nám však potvrdili vysokú úmrtnosť mláďat v prvých mesiacoch života a priniesli zaujímavé informácie o disperzných pohyboch mladých sokolov. Zatiaľ čo dospelé, staršie sokoly rárohy sa na slovenskom území zdržiavajú celoročne, pre mladé jedince to neplatí a vydávajú sa migráciu/cesty rôznymi smermi. Nanešťastie sme v tomto prípade zaznamenali úhyny mladých jedincov, či stratu signálu vysielačky, vo všetkých prípadoch do pol roka od vyletenia z hniezda. Príčiny úmrtia boli rôzne, zaznamenali sme napríklad úhyn v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, jeden jedinec bol pravdepodobne obeťou tornáda na Sicílii, ďalší bol ulovený v Kosove,“ dopĺňa Roman Slobodník, člen projektového tímu LIFE Danube Free Sky z Ochrany dravcov na Slovensku.

„S občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku spolupracujeme pri ochrane sokola rároha dlhodobo. Dnes takmer celá známa slovenská populácia hniezdi v búdkach nainštalovaných na našich stožiaroch. Úspešnosť projektu búdok preukazuje aj rekordná minuloročná hniezdna  sezóna, keď sokoly rárohy odchovali 163 mláďat. O to viac nám je ľúto, že sa niektoré mláďatá nedožijú ani jedného roka. Preto sme bez váhania podporili z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis projekt Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom. Mláďatám sa pripevnia  vysielačky, vďaka ktorým ochranári získajú väčšie množstvo poznatkov o ich živote aj po vyletení z hniezda. Následne tak budú môcť zlepšiť podmienky pre ich prežitie,“ uzatvára Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.

 

Ďalšie informácie:

 • Realizácia inštalácie vysielačiek bola realizovaná vďaka podpore projektu „Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom“ podporeného z Nadačného fondu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (SEPS) v Nadácii Pontis a projektu LIFE Danube Free Sky, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.
 • Medzinárodný projekt LIFE Danube Free Sky sa zameriava na ochranu voľne žijúceho vtáctva pred hrozbami zásahom elektrickým prúdom a nárazmi do elektrických vedení. V rámci monitoringu sa určili prioritné úseky elektrických vedení, ktoré sú rizikové z pohľadu nárazov vtáctva, na ktoré sa inštalujú špeciálne zviditeľňovacie prvky – odkloňovače letu vtáctva. Nebezpečné stĺpy, pri ktorých hrozí vtákom zásah elektrickým prúdom, budú ošetrené eko-chráničkami.
 • Pri identifikácii hrozieb a presnejšom určení lokalít, kde sa zdržujú mladé jedince, ktoré bývajú spravidla najohrozenejšie, sa využívajú aj údaje získané prostredníctvom vysielačiek, ktoré sa osádzajú na jedince pred vyletením z hniezda. V roku 2022 bolo v rámci projektu LIFE Danube Free Sky nainštalovaných 6 vysielačiek na mladé orly kráľovské. Na rozdiel od sokolov rárohov sa im darí oveľa lepšie, 5 jedincov stále monitorujeme, zaznamenali sme jedno úmrtie z dôvodu zásahu elektrickým prúdom na našom území. Tento rok sa plánuje inštalácia vysielačiek na mladé jedince sokola rároha v Srbsku a taktiež na pelikány kučeravé v Rumunsku.  

Long-term conservation of Great Bustard and Red-footed Falcon in border region of Hungary and Slovakia

 

Názov projektu: Long-term conservation of Great Bustard and Red-footed Falcon in border region of Hungary and Slovakia

Kód projektu: LIFE20 NAT/SK/001077

Skratka: LIFE STEPPE ON BORDER

Názov programu: LIFE

Hlavný donor: Európska únia/Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)

Pridružení príjemcovia:

·         Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

·         Fertő-Hanság National Park Directorate

·         MME BirdLife Hungary

·         Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

·         Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

·         Municipality of Várbalog

Téma: Projekt spája slovenské a maďarské inštitúcie ochrany prírody, občianske združenia a Hlavné mesto SR Bratislavu do oficiálneho partnerstva. Cieľom projektu je zvýšenie stability populácie dropa veľkého a sokola červenonohého na Slovensku v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia a v Maďarsku v štyroch CHVÚ.

Medzi kľúčové aktivity projektu patrí zmena spôsobu využívania pôdy na postupy v súlade s ochranou prírody a zvyšovaním celkovej biodiverzity, s ohľadom primárne na uvedené cieľové druhy.

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.02.2022

Ukončenie: 30.04.2027

Projektové lokality:

Long-term conservation of Great Bustard and Red-footed Falcon in border region of Hungary and Slovakia

Actions and means involved:

The project is allocating more than 50% of the total estimated cost for concrete conservation actions to activities directly benefitting the project SPAs, that are necessary to achieve the conservation objective.

In Slovakia (SKCHVU029):

Conditions on about 112 hectares of the land (intensive farming at present) will be significantly improved and land will be transformed from arable land to fellow land/grassland. The land will be the subject of specific restoration during the project.

Best practice methods of management leading to habitats restoration and innovative solutions will be introduced and tested either as pilot or as demonstration activities. Among these long strips of bright wildflowers will be planted through crop fields to boost the natural predators of pests and potentially cut pesticide spraying. Exclusively practices to support insects including bee populations will be in place.

All stakeholders will be involved, especially the land owners. Meetings will be organized not only to increase awareness. Our goal is to achieve significant change of present status in the area.

Therefore negotiations will be in place to ensure future proper management on another state-owned 100 hectares of the land, which are in present under administration of Slovak Land Fund.

In case a breeding attempt of Otar will be recorded, protection of the breeding site will be ensured by legal tools, such as the protection zones around nest etc. Similarly, all legal methods will be used to ensure safe breeding of detected pairs of Fvesp. Non−invasive methods to prevent nest predation by a marten will be tested.

Over 3000 trees/shrubs of original varieties will be planted to support invertebrates, overall biodiversity, water retention and safe breeding conditions for Fvesp. By this we also help to prevent soil erosion and spread of pollution by pesticides.

100 alluminium nest boxes of a new type will be designed and new methods of installation will be introduced in the central part of SKCHVU029.

12 Fvesp will be mounted with a transmitter (6 adults, 6 juveniles) and at least 200 chicks will be ringed under the international color scheme.

Several actions will be implemented to decrease disturbance. Regular inspection visits will be carried out in cooperation with police (training will be ensured) and State Nature Conservancy (SNC). A study will be elaborated to identify measures and concrete actions to direct visitors from core area into less sensitive parts of the SPA, with several actions carried out during the project lifetime (installation of small-scale infrastructure etc.).

In Hungary:

Habitat restoration for Fvesp in HUFH10001 and HUFH10004 is planned after mechanical elimination of invasive tree species or agressive weed and shrub species. The different habitat management requirements during the breeding season of Otar and Fvesp make necessary the creation of separate zones for each species.

In HUFH10004 Mosoni−sík the target area is 33 ha in the management of FHNPD, as well as 15 ha in the management of the cooperating Lajta−Hanság Corporation. Apart from grassland restoration we plan to cooperate with farmers to establish fallow land strips on altogether 50 ha intensive ploughland to provide more adequate habitats for the target species. In HUFH10004 the municipality of Várbalog will hold several events for farmers from HU, SK and AT to promote proper farming practices and increase land under suitable management (workshops, events, joint plantation and care for 50 grown trees for roosting of Fvesp).

In HUFH10001 Fertő−tó 263 ha under the management of FHNPD will be managed in favor of Fvesp 50 nest boxes will be placed out for the Fvesp in each SPA (100 altogether). 50 chicks will be marked under the international color ringing scheme.

200 nest boxes will be installed and maintained in at least 4 colonies in HUDI 10005 and HUDI10007 to ensure suitable conditions for breeding success and creating stepping stones for the range expansion of breeding red-footed falcon from core breeding areas in Hungary.

General:

The impact of project measures will be verified.

Besides the breeding population, also wintering (Otar) and migrating (Fvesp) population will be monitored.

Active networking, exchange and sharing of knowledge is expected during the project lifetime and afterwards between project beneficiaries, stakeholders on national and transnational level as well as with external partners. At least 80 meetings, workshops and other events are expected.

Joint land use and CAP payment policy recommendations with emphasis on Natura 2000 sites will be elaborated.

Innovative and highly efficient PR actions are planned to support the long-term outreach of the project.

Principles of sustainability will be followed and promoted. Products and services of officially recognised eco−labelling schemes such as the EU Ecolabel will be preferred and promoted.

 

LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS

A1 Set up standardized methods, develop studies and schemes

A1.1 Set up standardized project methods

A1.2 Study to harmonize community interests and nature conservation

B1 Land purchase/lease

C1 Improve habitat conditions in Hungary

C1.1 Habitat improvement in HUFH10001

C1.2 Habitat improvement in HUFH10004

C2 Improve habitat conditions in Slovakia

C3 Increase breeding success of target species in Slovakia

C3.1 Improve breeding conditions and support overall biodiversity

C3.2 Improve availability of insects as prey composition species

C3.3 Prevent disturbance and killing of individuals

C4 Increase breeding success of target species in Hungary

C4.1. Improve breeding conditions and support overall biodiversity

C4.2 Prevent disturbance and killing of individuals

 1. D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

D1 Monitoring of the impact of project actions

D1.1 Monitoring necessary also to detect and prevent major threats that could severely affect

species targeted

D.1.2 Monitoring of other indicators to assess project impact

D2 Assessment of project impact

 1. E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)

E1 Information activities to the local community in Slovakia

E1.1 Two wooden observation towers

E1.2 Other elements of the tourist infrastructure

E1.3 Comprehensive campaign

E2 Public awareness

E3 Dissemination of results to wider audience, replication and transfer

E3.1 Networking with other LIFE and/or non-LIFE projects

E3.2 Actions targeting replication and transfer

F1 Project management

 

 

Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe znížením mortality spôsobenej človekom

Názov projektu: Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe znížením mortality spôsobenej človekom

Kód projektu: LIFE18 NAT/AT/000048

Skratka: LIFE EUROKITE

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Mitteleuropäische Gesellschaft zur Erhaltung der Greifvögel, Austria (MEGEG)

Pridružení príjemcovia:

 • Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)
 • Asociación de Acción por el Mundo Salvaje
 • Austrian Power Grid AG
 • Amprion GmbH
 • Česká společnost ornitologická (ČSO)
 • Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e.V.
 • Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Junta de Extremadura
 • Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Castilla-La Mancha
 • Delta Project Management BV
 • E.ON Distribuce a.s.
 • Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV)
 • LPO France - Ligue pour la Protection des Oiseaux France
 • NATAGORA Asbl
 • Netz Burgenland Strom GmbH
 • Netz Niederösterreich GmbH
 • Pro Vértes Nonprofit Zrt.
 • Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum e.V. /
 • Rotmilanzentrum am Museum Heineanum
 • Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
 • Zapadoslovenska distribucna, a.s.
 • natur&ëmwelt a.s.b.l.

Spolufinancovatelia:

 • Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus)
 • Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
 • Bayerischer Naturschutzfonds
 • Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt
 • inatura Erlebnis Naturschau GmbH
 • Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
 • Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz
 • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion für Landesplanung,wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz                                                                
 • Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 5 - Natur- und Umweltschutz, Gewerbe
 • Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Téma: druhová ochrana, vtáčia kriminalita, ochrana biotopov, medzinárodná spolupráca

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.08.2019

Ukončenie: 31.01.2027

Stránka projektu: https://www.life-eurokite.eu/

Projekt sa realizuje v 26 krajinách Európy s nasledovnou lokalizáciou:

projekt ochrana haje cervenej

Ciele projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je využitie telemetrie na identifikáciu a kvantifikáciu kľúčových príčin úhynu dravých vtákov v EÚ a vykonanie opatrení v rámci boja proti hlavným príčinám mortality spôsobených ľudskou činnosťou, ako je nezákonné prenasledovanie, najmä otravy, kolízie s cestnou a železničnou dopravou, veterné elektrárne a elektrické vedenia a stĺpy.

Projekt prispeje k implementácii niekoľkých kľúčových cieľov politiky EÚ, ako sú akčné plány EÚ pre cieľové druhy, národné a európske akčné plány na boj proti nelegálnemu usmrcovaniu vtákov, a tým podporí aj vykonávanie smernice o vtákoch ako aj smernice o environmentálnej kriminalite.
Projekt pomôže zabezpečiť environmentálne vhodné vykonávanie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky, pretože poskytne informácie a odporúčania pre rozvoj infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov a zmierni nepriaznivé vplyvy existujúcej prenosovej a dopravnej infraštruktúry.

Hlavné ciele projektu:

 1. Významné zníženie vplyvu otráv (zníženie miery prípadov otráv o 5 % na úrovni EÚ)
 2. Identifikácia a riešenie problematických prípadov týkajúcich sa úhynov spôsobených elektrickým prúdom / kolíziami s konštrukciami elektrických vedení
 3. Zníženie ďalších príčin mortality zapríčinených činnosťou človeka.

Hlavným cieľovým druhom projektu je haja červená (Milvus milvus), ďalšími cieľovými druhmi projektu sú orol kráľovský (Aquila heliaca), orliak morský (Haliaeetus albicilla) a sokol rároh (Falco cherrug).

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke projektu: https://www.life-eurokite.eu/

 

 

Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj

Názov projektu: Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj

Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001023

Skratka: LIFE DANUBE FREE SKY

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)

Pridružení príjemcovia:

 • Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (Bird Protection and Study Society of Serbia)
 • Bulgarian Society for the Protection of Birds
 • CEZ Distribution Bulgaria AD
 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority
 • E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
 • Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o.
 • HEP - Distribution system operator d.o.o.
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (The Independent Transmission System Operator in Croatia)
 • Public Institution Nature Park Kopacki rit
 • MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR Hungarian Independent Trans­mission Operator Company Ltd.)
 • Nationalpark Donau-Auen GmbH
 • ÖBB-Infrastruktur AG (sub-group of the Austrian Federal Railway)
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (Slovak Electricity Transmission System, Plc.)
 • Západoslovenská distribučná, a.s. (Energy distributor for the Western Slovakia)

Téma: druhová ochrana, prevencia zásahu elektrickým prúdom, zvýšená bezpečnosť elektrických vedení a stĺpov, medzinárodná spolupráca

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.09.2020

Ukončenie: 28.02.2026

Stránka projektu: https://danubefreesky.eu/

Projekt sa realizuje v siedmich európskych krajinách v rámci 23 Chránených vtáčích území a 9 Významných vtáčích území s nasledovnou lokalizáciou:

map1

map2

Ciele projektu:

Hlavným účelom projektu je prispieť k cieľu Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity – zabrániť strate biodiverzity pozdĺž rieky Dunaj. Každý rok na jar a na jeseň migrujú Dunajom milióny vtákov smerujúc do a zo vzdialených zimovísk.

Iba Dolná časť Dunaja a Dunajská delta sú domovom približne 331 druhov vtákov, vrátane vzácneho pelikána kučeravého, ako aj 90% svetovej populácie bernikly červenokrkej. Mnohé z týchto druhov čelia v posledných desaťročiach dramatickým populačným poklesom. Zásahy elektrickým prúdom a/alebo kolízie s elektrickým vedením majú každý rok na svedomí 20% hniezdnej populácie orla kráľovského, sokola rároha a pelikána kučeravého.

Medzi hlavné ciele projektu patrí zníženie úmrtnosti vtáctva v dôsledku zrážky a elektrickými vedeniami v rámci 23 Chránených vtáčích území a 9 Významných vtáčích území a zvýšiť populáciu 12 cieľových druhov. Tieto ciele sa v rámci projektu budú dosahovať prostredníctvom izolácie najnebezpečnejších elektrických stĺpov a inštalácie odkloňovačov letu vtákov na najrizikovejších úsekoch elektrických vedení. Populácia 12 cieľových druhov bude monitorovaná štandardnými metódami s cieľom potvrdiť efektívnosť opatrení.

Jedným z cieľov projektu je aj posilniť medzinárodnú spoluprácu a zvýšiť efektívnosť prijatých opatrení na medzinárodnej úrovni. Štandardizované postupy pri monitoringu na medzinárodnej úrovni umožnia zamerať sa na najrizikovejšie oblasti s najväčšou prioritou – 245 kilometrov najrizikovejších elektrických vedení bude pre vtáctvo viditeľnejších a cca 3200 podperných elektrických stĺpov bezpečnejších.

 

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke projektu https://danubefreesky.eu/tu.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.