Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc

Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
Partner projektu: SOS/BirdLife Slovensko
  MME
Donor: Európsky fond regionálneho rozvoja Slovenská republika
Téma: druhová ochrana, výskum
Status: neaktuálny
Zahájenie: 01.04.2012
Ukončenie: 31.03.2014