Ochrana a rozumné využívanie prírodných hodnôt Oravy a Kysúc

Donor:
Orange
Téma:
rehabilitácia
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.10.2005
Ukončenie:
31.5.2006