nase sk dravce2

nase sk sovy2

Súhlas používateľa so zasielaním spravodaja RPS a iných informácií o RPS (spravodaj)

Používateľ vyplnením a potvrdením registračného formulára na internetovej stránke www.dravce.sk občianskeho združenia OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, registrovaného v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy pod číslom VVS 1-900/90-15979, so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31797717, DIČ: 2021518851 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „RPS“) výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že:

  • má viac ako 16 rokov,
  • má záujem o zasielanie informácií, noviniek, ponúk, oznámení, žiadostí, spravodaja, newsletterov a ďalších dokumentov a informácií o činnostiach, aktivitách a projektoch Prevádzkovateľa (ďalej spoločne len „Informácie“) a súčasne súhlasí so zasielaním Informácií prostredníctvom listovej pošty, elektronickej pošty, SMS správ a priamym telefonickým oslovením používateľovi, vrátane zasielania nevyžiadaných e-mailov, SMS správ alebo telefonického kontaktovania používateľa smerujúceho k osloveniu používateľa a oboznámenia používateľa s Informáciami v zmysle zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Nákupný košík

0 Tovar - 0.00 EUR
Choď do košíku

Odoslaním objednávkového formulára vyjadrujem súhlas so zasielaním spravodaja RPS a iných informácií o RPS tu. Okrem ochrany vtáctva, je aj ochrana vášho súkromia pre nás jednou z najvyšších priorít. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Preto si toto oznámenie prečítajte pozorne. 

Tovar zatiaľ posielame iba v rámci Slovenska

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku