Tvoja daň na ochranu dravcov a sov vo voľnej prírode

 

ĎAKUJEME za Vašu vôľu pomôcť ochrane dravcov a sov vo voľnej prírode.

Pre aktuálne obdobie (priznania za rok 2020) sme sa žiaľ nestihli registrovať u notára medzi príjemcov (v zmysle zákona je potrebné tento proces, vrátane predkladania formulárov, opakovať každoročne).

Máme však riešenie!

Sme veľmi vďační, že tento dôležitý nástroj financovania našej práce môžeme tentokrát využiť prostredníctvom Nadácie ZSE.

Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) dlhodobo pomáha napĺňať naše poslanie  - o.i. podporuje malé projekty našich členov, vydávanie časopisov, kampaň Hej sokoly, monitoring a praktickú ochranu vzácnych druhov.

Preto ak venujete svoje dve (alebo tri) percentá za rok 2020 Nádácii ZSE, pomôžete nám naďalej plynulo pokračovať v zlepšovaní podmienok pre dravce a sovy!

Potrebné údaje:

Nadácia ZSE

Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO: 42364248

Právna forma: Nadácia

Podporiť nás môžete aj pravidelným či jednorazovým priamym finančným darom v akejkoľvek výške, veľmi jednoducho, kliknutím sem.

Foto: Karol Šotnár

Viac info: