Naše sovy - Metodický manuál a semináre pre pedagógov ZŠ

Názov programu:
Enviroprojekt 2005
Donor:
Ministerstvo školstva SR
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.1.2005
Ukončenie:
31.12.2005