Ochrana dravcov a sov - tvorba a praktické využitie prednáškového cyklu

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo školstva SR
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.1.2002
Ukončenie:
31.12.2002