Monitoring hniezdnej populácie sokola sťahovavého v oblasti Muránskej planiny

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  30/06/2009