Monitoring hniezdnej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) v Nitre

Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Sokol myšiar (Falco tinnunculus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008