Monitoring a ochrana orla krikľavého (Aquila pomarina) na strednom Slovensku v roku 2009

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Orol krikľavý (Aquila pomarina)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/02/2009
 Ukončenie:  31/12/2009