Monitoring a manažment populácie orla skalného v mimohniezdnom období na Slovensku

  • Monitoring hniezdneho rozšírenia orla skalného na Slovensku

  • Zabezpečenie ochrany hniezdnych lokalít

  • Informovanie širokej verejnosti o problematike ochrany orla skalného

www.orolskalny.sk