Monitoring a manažment populácie orla skalného (Aquila chrysaetos) na Slovensku

Donor:
Holandské veľvyslanectvo, Bratislava
  Small Embassy Projects Programme (Matra/KNIP)
Cieľový druh:
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2001