Medzinárodná spolupráca pre ochranu a výskum kaní popolavých

Názov programu:
Program Mládež
Donor:
Európska komisia
Cieľový druh:
Kaňa popolavá (Circus pygargus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.1.2007
Ukončenie:
31.12.2007