Medzinárodná konferencia DRAVCI A SOVY 2002

Donor:
S.A.I.A., n.o., Bratislava
  PHARE - ACCESS
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený
Zahájenie:
20.9.2002
Ukončenie:
22.9.2002