Vytváranie hniezdnych možností pre plamienku driemavú (Tyto alba) a kuvika plačlivého (Athene noctua) v oblasti juhozápadného Slovenska

08 Plamienka driemava Stanislav HarvancikČíslo projektu: MČP: 563-2015-11

Hlavný riešiteľ: Tomáš Veselovský

Suma požadovaná od RPS: 400 €

Termín a miesto realizácie projektu: február až október 2015 vo vybraných lokalitách juhozápadného Slovenska

Predpokladané výstupy: Plamienka driemavá a kuvik plačlivý patria medzi synantropné druhy sov, ktoré využívajú na hniezdenie priestory v hospodárskych budovách. Veľký vplyv na početnosť populácie majú ľudské aktivity, hlavne ničenie vhodných miest na hniezdenie. Z terénneho výskumu ktorý sa realizoval v roku 2014 vieme, že väčšina poľnohospodárskych objektov neposkytuje bezpečné podmienky na hniezdenie. Medzi tri hlavné príčiny patrí uzatváranie podkrovných priestorov z dôvodu prísnejších hygienických noriem, absencia miesta na hniezdenie - podkrovia sú presvetlené a vyčistené a vysoké riziko predácie - hlavne kunou skalnou.

V v projekte sa plánuje inštalácia minimálne 15 hniezdnych búdok. Búdky budú prioritne vyvesené na lokalitách, kde boli v posledných rokoch zaznamenané pobytové znaky plamienky driemavej alebo kuvika plačlivého. V rámci projektu sa prostredníctvom vyvesenia búdok a následnou kontrolou obsadenosti budú udržiavať kontakty s vedúcimi pracovníkmi poľnohospodárskych družstiev. Hniezdne búdky budú poskytnuté Ľubošom Homoľom.


Čo sme už urobili


Priebeh projektu:

Hniezdne búdky boli nainštalované v okrese Dunajská Streda a Nové Zámky.

Fotografie z prípravy a inštalácie búdok:

Budky plamienka1w

 

Budky plamienka2w

 

Budky plamienka3w