Mapovanie výskytu a ochrana hniezdisk vybraných druhov dravcov a sov (Aquila heliaca, Aquila chrysaetos, Strix uralensis, Glaucidium passerinum) v Považskom Inovci

04 Orol skalny Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-02

Hlavný riešiteľ: Richard Galáš

Suma požadovaná od RPS: 360 €

Termín a miesto realizácie projektu: február – október 2015, Považský Inovec so zameraním na severnú časť

Predpokladané výstupy: Považský Inovec predstavuje taký typ vrchov, kde sa stretávajú a spoločne koexistujú severné a južné druhy dravcov - Aquila chrysaetos, Strix uralensis, Glaucidium passerinum na jednej strane Aquila heliaca, resp. Hieraaetus pennatus na strane druhej. Severná časť pohoria na rozdiel od tej južnej časti však doteraz z hľadiska dravcov nie je preskúmaná. Cieľom projektu je zmapovať a zabezpečiť ochranu populácie vybraných druhov v známych aj v dosiaľ nezmapovaných častiach pohoria, zistiť produktivitu dohľadaných hniezd a zabezpečiť ich ochranu.