Zvýšenie úrovne efektivity a aktivity práce pre členov pracovnej skupiny „kuvik“ – budovanie webovej stránky

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

kuvik obyčajný (Athene noctua)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 6/2012