Príspevok k zabezpečeniu komplexnosti dát o aktuálnom výskyte Kuvika obyčajného (Athene noctua) na Slovensku

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
kuvik obyčajný (Athene noctua)
Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia: 3/2012- 11/2012