Priebeh hniezdenia dravcov na skalných stenách využívaných horolezcami (Malé Karpaty)

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

Koniec 2/2012 –  koniec 7/2012