Monitoring a ochrana orla kráľovského na Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

orol kráľovský (Aquila heliaca)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 9/2012