Monitoring a ochrana hniezdnej populácie Výrika lesného (Otus scops) na strednom Slovensku

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

Výr lesný (Otus scops)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012