Mapovanie hniezdnej populácie Kane popolavej (Circus pygargus) v okrese Nitra

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

Kaňa popolavá (Circus pygargus)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

6/2012 – 7/2012