Habitatová preferencia sokola myšiara v hniezdnom období

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

Sokol myšiar (Falco tinnuculus)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

4/2012 – 7/2012