Distribúcia a denzita lesných druhov sov v pohorí Veľká Fatra

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012