Tak žijú u nás kuviky? A ak áno, koľko ich je a čo robia?

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
kuvik obyčajný (Athene noctua)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 11/2011