Syseľ pasienkový v sieti potravného reťazca a úspešnosť reštitúcie druhu na lokalite Kuchyňa

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 4/2011- 9/2011