Osteologická škola I.

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 4/2011- 11/2011