Monitoring obsadenosti hniezdnych podložiek pre sokoly červenonohé a búdok pre výriky lesné

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
sokol červenonohý (Falco vespertinus), výrik lesný (otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 11/2011