Monitoring a ochrana sovy dvojchvostej – Strix uralensis v severnej časti pohoria

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
sova dvojchvostá (Strix uralensis)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 12/2011