Monitoring a ochrana orlov v západnej časti Považského Inovca

Názov programu:

Malý členský projekt 2011

Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011 - 10/2011