Má populácia sokola sťahovavého (Falco peregrinus) stupňújúci trend na Strednom Slovensku?

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 1/2011- 10/2011