Denzita lesných druhov sov v pohorí Veľká Fatra

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 12/2011