Zlepšenie hniezdnych možností pre sokola myšiara (Falco tinnunculus) v okrese Prievidza

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
sokol myšiar (Falco tinnunculus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 1.3.2010- 1.8.2010