Zber hendikepovaných chránených druhov živočíchov a zabezpečenie dočasnej starostlivosti o ne (za okr. NZ, KN, SA)

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2010- 12/2010