Sledovanie mláďaťa orla kráľovského (Aquila heliaca) pomocou rádiovej telemetrie

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Oroľ krikľavý (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 8/2010- 12/2010