Monitoring populácie kane močiarnej (Circus aeruginosus) na západnom Slovensku

 Názov programu:
 Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Kaňa močiarna (Circus aeroginosus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/04/2009
 Ukončenie:  30/09/2009