Realizácia zimného sčítania vybraných druhov dravcov a sov

Názov programu:
Malý členský projekt
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008