Ochrana sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008