Monitoring a zlepšenie hniezdnych príležitostí pre vybrané druhy dravcov a sov v okrese Prievidza

Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008