Monitoring a ochrana orla krikľavého (Aquila pomarina) na strednom Slovensku

Názov programu: 
Malý členský projekt
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Orol krikľavý (Aquila pomarina)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008