Jeden z najmenších (projekt zameraný na podporu hniezdnych možností pre výrika lesného)

Cieľový druh:
Výrik lesný (Otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
pripravovaný