nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ochranné zóny k okolí hniezd

Vyrušovanie spôsobené lesohospodárskymi a poľnohospodárskymi aktivitami je jednou z najčastejších príčin neúspešnosti hniezdenia.

 

V spolupráci s Obvodnými úradmi životného prostredia sa snažíme s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov dohodnúť na vytvorení ochrannej zóny okolo hniezd, kde budú obmedzené aktivity, ktoré by mohli zapríčiniť neúspešnosť hniezdenia.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku