nase sk dravce2

nase sk sovy2

Uncategorised

SEPS logotypnazov positive color RGB

Spoločnosť SEPS, a.s. dlhodobo podporuje aktivity na ochranu dravcov a sov žijúcich vo voľnej prírode a ich popularizáciu, napríklad prostredníctvom podpory publikácie časopisov Dravce a sovy a Raptor Journal, či praktickými opatreniami na ochranu dravcov a sov.

S radosťou pozývame všetkých členov RPS na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 21. novembra 2015 (sobota) v Penzióne Medvedica a bude sa niesť v znamení osláv 40 rokov od založenia organizácie v roku 1975.

Čaká vás správa o činnosti sekretariátu, výsledky pracovných skupín, odborné prednášky a večerný program pri pečenom prasiatku a iných dobrotách a tiež darčeky pre vás ☺ Na tohoročnej členskej schôdzi sa budú konať aj voľby do orgánov RPS a tiež budeme schvaľovať nové znenie Stanov organizácie. Presný časový rozpis bude zverejnený a rozoslaný prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu pred členskou schôdzou ☺

Aby sme všetko stihli zariadiť a pripraviť, potrebujeme vedieť, či sa schôdze zúčastníte, kedy prídete a odídete, či a čo budete chcieť jesť ☺ Na základe vyplnenej prihlášky vám bude ubytovanie aj strava rezervované len predbežne – objednávku je potrebné potvrdiť a uhradiť počas registrácie v sobotu ráno (tí ktorí prídu v piatok potvrdia a uhradia objednávku v piatok), kedy si tiež budete môcť vybrať z dvoch ponúk sobotňajšieho obedu. V opačnom prípade si prosím dohodnite ubytovanie a stravu individuálne v penzióne.

Ubytovať sa môžete v piatok od 16:00. Pre optimálne rozdelenie izieb, vzhľadom na požiadavky penziónu, budú účastníci rozdelení do izieb podľa počtu nocí, na ktoré sa ubytujú. Ďakujeme za pochopenie ☺

Super akcia! ☺ Ak najneskôr do 15. novembra uhradíte členský príspevok na rok 2016, dostanete od nás na členskej schôdzi zdarma exkluzívny dravčí a soví kalendár, vydaný pri príležitosti 40. výročia RPS ☺ (10 eur (7 pre dôchodcov a študentov), účet SK55 1100 0000 0026 2307 8364, variabilný symbol 664201601, konštantný symbol: 0558, špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, poznámka: meno a priezvisko člena.) Platba členského v hotovosti je možná len pre zahraničných členov, ostatní prosím realizujte platbu prevodom, verím že pochopíte že práce bude habadej aj bez kasírovania členského ☺.

Počas členskej schôdze bude prebiehať aj Fotosúťaž RPS 2015, všetky informácie nájdete TU.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.